Aikuissosiaalityö

Vaikka aikuissosiaalityö on käsitteenä varsin uusi, on aikuisille suunnattua sosiaalityötä tehty läpi sosiaalihuollon ammatillisen historian. Monet aikuissosiaalityön asiakkaista ovat hyvin haastavissa elämäntilanteissa. Usein henkilökohtaiset ongelmat ovat kytköksissä yhteiskunnallisiin epäkohtiin, kuten työttömyyteen, asunnottomuuteen ja perusturvan heikkouteen. Aikuissosiaalityön tehtäväkenttiä

Aikuissosiaalityön tehtäväkenttiä ovat

  • arkielämän hallinta
  • asuminen ja asunnottomuus
  • köyhyys ja toimeentulo-ongelmat
  • päihde- ja mielenterveysongelmat
  • syrjäytyminen ja osallisuus
  • työttömyyden yksilölliset seuraukset
  • yksinäisyys.

Aikuisten sosiaalipalveluihin ja aikuissosiaalityöhön liittyvää palvelua toteutetaan kuntien sosiaalitoimistojen lisäksi julkisissa erityispalveluissa, sosiaalisissa järjestöissä ja kirkon diakoniatyössä.

LähteetMuokkaa