Aavikoituminen

maan laadun heikkeneminen kuivalla alueella

Aavikoituminen tarkoittaa kuivilla alueilla tapahtuvaa maan laadun heikentymistä[1]. Aavikoituminen voi johtua ilmaston luonnollisesta kuivumisesta, mutta monissa tapauksissa ihminen on aiheuttanut aavikoitumista tuhoamalla aavikon laidoilla hiekkaa sitovan pintakasvillisuuden, esimerkiksi, saastuttamalla ja viljelemällä. Nyt käynnissä oleva ja aavikoitumista tehostava ilmastonmuutos on seurausta ihmisen omasta toiminnasta. Väestönkasvu lisää osaltaan ihmisen maaperää tuhoavaa toimintaa.

Araljärven kutistuessa laiva on jäänyt keskelle aavikkoa.

Aavikoitumiseen on syynä monesti ihmisen toiminnan ja kuivuuskausien yhteisvaikutus. Se onkin yksi vakavimmista ympäristöongelmista. Tunnetuin esimerkki aavikoitumisesta on Saharan laajeneminen Sahelin alueella. Sahel sijaitsee Saharan ja savannin välissä. Yhdysvalloissa laaja kuivuus 1930-luvulla muutti peltoja dyynikentiksi ennen kuin tilanne saatiin hallintaan. Aavikoituminen on uhka myös Aasiassa.

Professori Väinö Auer käytti aavikoitumisesta termiä "aavikkopaholainen".[2]

Aavikoitumisen syyt

muokkaa

Jopa 40 % maapallon pinta-alasta on kuivaa aluetta. Kuivilla, eroosioherkillä alueilla elää noin miljardi ihmistä, joista useimpien toimeentulo on riippuvainen paikallisista luonnonvaroista. Köyhien alueiden asukkaiden tietämättömyys aavikoitumisesta johtaa kestämättömään maankäyttöön. Tämä johtaa aavikoitumiseen, joka johtaa vielä pahempaan köyhyyteen.[3] Maailman suurin aavikko on Pohjois-Afrikassa sijaitseva Saharan autiomaa.[4]

Maatalous

muokkaa

Ylilaidunnus johtaa aavikoitumiseen, kun karja syö tai tallaa aavikkoa sitovia kasveja. Aikaisemmin paimentolaiset siirsivät laumojaan alueelta toiselle, mutta juomaveden hankkiminen porakaivoista on johtanut samojen alueiden ympärivuotiseen laidunnukseen. Väestönkasvun myötä viljely on levinnyt aroille alueille, ja kasvillisuutta on hävitetty myös polttopuun keräämiseksi.[5]

Kasteluviljely aiheuttaa maan suolaantumista.[6] Kasvillisuuden ja runsaan veden aiheuttama haihdutus nostaa suolat pintaan. Suola tuhoaa normaalin suolaa sietämättömän kasvillisuuden. Maan suolaantuminen on erityisen suuri ongelma Aasiassa ja Pohjois-Amerikan lounaisosissa. Irakin kasteluviljelyalueista 70% on pilalla suolan takia.[7]

Aavikoitumisen estäminen

muokkaa

Aavikoitumista voi estää kasvillisuutta istuttamalla, kaskiviljelystä luopumalla, suosimalla sitkeitä eläimiä laidunnuksessa, viljelemällä kuivuutta sietäviä kasvilajeja ja vuoroviljelyllä. Luonnollisesti eteneviä aavikoita ei kuitenkaan voi pysäyttää. Aavikoitumista voidaan kuitenkin hidastaa suojelemalla olemassa olevaa kasvillisuutta. Aavikoiden reuna-alueiden kulumista voidaan ehkäistä karjaa vähentämällä ja kuivuutta kestäviä puita ja viljalajeja istuttamalla.[4][8]

Laidunnuksen rajoittaminen

muokkaa

Karjaa voi olla liikaa alueen kantokykyyn nähden, jolloin nälkäinen karja syö kasvien juuretkin. Tulisi suosia sitkeitä eläimiä, kuten lampaita, sillä ne sietävät kuivuutta ja elävät vähällä ravinnolla ja näin ollen kuluttavat ympäristöään vähemmän.[4][8]

Uudet vesilähteet

muokkaa

Hyvä keino estää aavikoitumista on uusien vesilähteiden perustaminen ja oikeanlaisten kosteutta sitovien kasvien istuttaminen. Ongelmana voi kuitenkin olla liiallinen kastelu, joka hukuttaa kasvit ja huuhtelee ravinteet pois maaperästä. Maan suolaantumista pitää välttää, sillä suolaantuminen pilaa pohjavesivarastoja.[4] Keinotekoinen sade voi olla tulevaisuudessa hyvä vaihtoehto kuivan maaperän kostuttamiselle, mutta tekniikka ei ole vielä kovinkaan hyvin hallussa. On vaikeaa istuttaa keinotekoista kastelusovellusta luontoon niin, että sen vaikutukset olisivat pysyviä.[9]

Kasvillisuuden istuttaminen ja viljelymenetelmät

muokkaa

Viljelemällä kuivuutta sietäviä ja vähän kastelua tarvitsevia kasvilajeja kuten durraa ja hirssiä pystytään vähentämään veden käyttöä ja estämään suolaantumista ja peltojen tuhoutumista kuivuudessa. Myös viljelyteknologian puute aiheuttaa aavikoitumista. Onkin olemassa erilaisille maastoille sopivia viljelymenetelmiä kuten kuiville alueille kehitetty strip- ja dry farming –viljelytekniikka sekä erilaisia vuoroviljelymenetelmiä, kuten lomittais- ja moniviljely. Maastonmukainen kyntö on myös tärkeää aavikoitumisen ehkäisemisessä.[8] Saharan reunamaat ovat kansainvälisellä rahoituksella alkaneet istuttaa puita aavikoitumista vastaan.

Kaskiviljelystä luopuminen ja uudelleen metsittäminen

muokkaa

Metsiä kaskeamalla saadaan käyttöön ravinteikasta viljelymaata. Kun maaperä viljelyn seurauksena köyhtyy, se hylätään ja etsitään uusi alue kaskettavaksi. Metsän palautuminen kaskesta saattaa kestää vuosikymmeniä, joten kaskiviljelystä tulisi luopua. Tällä aikaa maaperää sitovasta kasvillisuudesta on puutetta ja aavikoituminen on mahdollista. Vedenjakaja-alueita ja vuoristometsiä tulisi suojella ja hakatut alueet tulisi metsittää uudelleen.[8][10]

Kansainvälinen yhteistyö

muokkaa

Vuonna 1996 astui voimaan UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification) eli YK:n aavikoitumissopimus. Sen on allekirjoittanut lähes 200 maata ja sitä toteutetaan kaikkialla, missä aavikoituminen uhkaa. Ongelmat ovat Afrikassa suurimmat, joten sinne kohdistuu suurin tuki ja toiminta.[8][11]

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
 1. Desertification, drought and their consequences FAO Sustainable Development Division. Viitattu 3.1.2015. (englanniksi)
 2. Facta 2001 -tietosanakirjan 1. osa hakusana Aavikoituminen
 3. Puute vedestä - Ilmastonmuutos ja kehitys: Ilmastonmuutos ja kehitys: Puute vedestä Ulkoasiainministeriö. Arkistoitu 14.9.2013. Viitattu 25.3.2010.
 4. a b c d Tietosanakirja Factan artikkeli. Viitattu 25.3.2010[vanhentunut linkki]
 5. Desertification University of Western Cape, SA. Arkistoitu 26.10.2015. Viitattu 8.3.2013.
 6. Desertification NASA. Viitattu 8.3.2013.
 7. Desertification Britannica. Viitattu 3.4.2014. (englanniksi)
 8. a b c d e Ervasti, Veikko; Paananen, Juhani: Globus – riskien maailma. WSOY 2006.
 9. Voiko sadetta tehdä? 9.1.2014. Yle. Arkistoitu 4.4.2014. Viitattu 3.4.2014.
 10. Oulun yliopiston artikkeli kaskeamisesta. Paavo Havas: Pohjoinen luontomme. Viitattu 25.3.2010
 11. Power-point aavikoitumisesta. Lammin lukio. Slideshare. Viitattu 25.3.2010.

Aiheesta muualla

muokkaa