A-Kruunu Oy on Suomen valtion omistama erityistehtäväyhtiö, joka rakennuttaa omaan omistukseensa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Helsingin seudulla ja muilla suurimmilla kaupunkiseuduilla, joilla kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve on suuri.[1]

A-Kruunu Oy
Yritysmuoto osakeyhtiö
Perustettu nykyinen toiminta alkanut 2014, perustettu 2001
Toimitusjohtaja Jari Mäkimattila
Puheenjohtaja Mat­ti Va­ti­lo
Kotipaikka Helsinki, Suomi
Toimiala vuokra-asuntojen rakennuttaminen, omistaminen, vuokraaminen ja isännöinti
Henkilöstö 32
Omistaja Suomen valtio
Kotisivu www.a-kruunu.fi
A-Kruunun ensimmäiset puukerrostalot valmistuivat keväällä 2018 Kuninkaantammeen Helsinkiin.

A-Kruunun toiminta Muokkaa

A-Kruunun ydinajatuksena on tarjota viihtyisiä ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Rakennutettavien kohteiden valinnassa huomioidaan vuokra-asuntojen yleinen kysyntä asuinalueella ja kohteiden hyvä sijainti yhdyskuntarakenteessa. A-Kruunun erityistehtävästä ja omistajaohjauksesta vastaava ministeriö on ympäristöministeriö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on nimennyt A-Kruunu Oy:n yleishyödylliseksi yhteisöksi [1]. Asuntojen rakennuttamisen ja omistamisen lisäksi yhtiön tehtävänä on edistää puurakentamista, asumisen innovaatioita [2], vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta. Yhtiön toimitusjohtajana on Jari Mäkimattila [3] ja hallituksen puheenjohtajana Matti Vatilo[4].

Asunnot Muokkaa

A-Kruunun tavoitteena on asteittain nostaa asuntoaloitusten määrä 800 asuntoon vuodessa [5]. A-Kruunu on noussut toiseksi suurimmaksi rakennuttajaksi ARA-vuokra-asuntojen pitkän korkotuen vuokratalohankkeissa vuosina 2016 - 2017. Yleishyödyllisistä yhteisöistä se on suurin ARA-vuokra-asuntojen rakennuttaja. [6] Asukasvalinnoissa A-Kruunu noudattaa ARA:n asukasvalintaohjeistusta. Osassa kohteissa on myös liiketiloja, joita A-Kruunu vuokraa yritysten tarpeisiin [7].

Kehityshankkeet Muokkaa

Vuokra-asuntojen rakennuttamisen lisäksi A-Kruunu Oy on mukana asumiseen liittyvissä kehitys- ja tutkimushankkeissa: [2]

 • Ryhmävuokraus. Ryhmävuokrauksessa on kyse uudenlaisesta yhteisöasumisen konseptista. A-Kruunun ja Talli Arkkitehtien kehittämän ryhmävuokrauskonseptin ideana on se, että samassa asunnossa asuu useita asukkaita, joilla kullakin on oma vuokrasopimuksensa. Ensimmäiset A-Kruunun ryhmävuokra-asunnot valmistuvat vuonna 2020 Kruunuvuorenrantaan Helsinkiin. Toisin kuin usein opiskelijoiden asunnoiksi mielletyt soluasunnot, ryhmävuokrakodit on tarkoitettu kaikenikäisille. [8]
 • Puurakentaminen. A-Kruunu on mukana kehittämässä puukerrostalojen rakentamisen prosesseja. Ensimmäiset puukerrostalot valmistuivat keväällä 2018 Kuninkaantammeen Helsinkiin. Kerrostalojen vuokra-asunnot kuuluvat tutkimushankkeeseen, jossa vertaillaan puu- ja betonirakentamisen ominaisuuksia samanlaisissa taloissa suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa sekä käytön aikana. [9]
 • Urbaanit lapsiperheet. A-Kruunu osallistuu kehityshankkeeseen, jossa huomioidaan urbaanien lapsiperheiden toiveita ja tarpeita kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisessa. A-Kruunu selvitti yhdessä Inaro Arkkitehtien ja Johanna Liliuksen kanssa pienperheiden asumisen käytäntöjä, toiveita ja tarpeita. Kehityshankkeen ensimmäinen kerrostalo valmistui syksyllä 2019 Kalasatamaan Helsinkiin. [10] [11]
 • Kaa­voi­tuk­sen haas­teet puu­ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sel­le, puu­ker­ros­ta­lo­hank­keet pit­käai­kai­si­na in­ves­toin­ti­koh­tei­na ja kier­to­ta­lou­den rat­kai­sut puu­ker­ros­ta­lo­hank­keen suun­nit­te­lus­sa ja to­teu­tuk­ses­sa. Hanke toteutetaan Tampereen Vuoreksessa yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. [2]
 • Palvelukorttelin konseptin kehittäminen. Konseptisuunnitelma perustuu yhteisöllisyyden ja eri ikäisten kaupunkilaisten eloisan vapaa-ajan sekä sujuvan arjen ja asumisen mahdollistamiselle Helsingin Jätkäsaaressa. [2]
 • VVV Vihreistä Vihrein Vuosaari. Hanke toteutetaan Vuosaaressa Helsingissä. [2]
 • Asuntojen älykäs yhdistäminen ja jakaminen. Hanke toteutetaan Jätkäsaaressa Helsingissä. [2]

Lähteet Muokkaa

 1. a b A-Kruunu yrityksenä www.a-kruunu.fi. Viitattu 19.6.2019.
 2. a b c d e f Asumisen uusia kehityshankkeita www.a-kruunu.fi. Viitattu 28.2.2020.
 3. A-Kruunun toimitusjohtaja ja johtoryhmä www.a-kruunu.fi. Viitattu 19.6.2019.
 4. A-Kruunun hallitus www.a-kruunu.fi. Viitattu 19.6.2019.
 5. A-Kruunun toiminta laajenaa www.a-kruunu.fi. Viitattu 19.6.2019.
 6. Uutta tietoa ARA-rakentamisen markkinoista www.ara.fi. Viitattu 19.6.2019.
 7. A-Kruunun liiketilat www.a-kruunu.fi. Viitattu 19.6.2019.
 8. Ryhmävuokrakodissa asuu uudenlainen yhteisöllisyys www.a-kruunu.fi. Viitattu 19.6.2019.
 9. Kuninkaantammen puukerrostalot - ainutlaatuinen puurakentamishanke www.a-kruunu.fi. Viitattu 19.6.2019.
 10. Asuntosuunnittelu huomioi lapsiperheet www.a-kruunu.fi. Viitattu 19.6.2019.
 11. A-Kruunu tutkitutti kaupunkiperheiden asumistottumuksia www.a-kruunu.fi. Viitattu 19.6.2019.

Aiheesta muualla Muokkaa